Biologická olympiáda

Okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D sa uskutočnilo 25.apríla  2017. Súťaž má dve nezávislé časti – projektovú časť  a teoreticko-praktickú časť.
Naša  škola mala zastúpenie v obidvoch častiach a naše žiačky dosiahli výborné výsledky. V teoreticko-praktickej časti sa rieši praktická úloha a následne žiak musí zvládnuť vedomostný test.  V konkurencii 33 súťažiacich sa darilo Jasmínke Záležákovej zo 6.A  a Leii Kišovej zo 7.C – Jasmínka obsadila 1. miesto a Lea výborné 6. miesto.
V projektovej časti súťažila Miška Čeriová zo 6.A a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu.