Fyzikálna olympiáda – krajské kolo

Krajské kolo fyzikálnej olympiády sa konalo 12. apríla 2017 v Nitre. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z 9.B triedy – Ádám Kemény a Lucia Ninisová.
Ádám získal nádherné 1. miesto a Lucka sa stala jednou z úspešných riešiteľov. Obom im srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme ešte veľa podobných úspechov!