Žiacka vedecká konferencia v Nitre – ŽIVEKO

Dňa 25.4. sa v rámci osláv Dňa Zeme konala v Nitre žiacka vedecká ekologická konferencia ŽIVEKO. Uskutočnila sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF. Podmienkou účasti na konferencii bola tvorba vedeckého článku s ekologickou tematikou a výroba  posterovej prezentácie.

Úloha to nebola ľahká, ale žiaci 4.A triedy, ktorí zároveň  navštevujú krúžok Ekožiačik, sa jej zhostili bravúrne. Pod vedením p. uč. Gorilákovej sa počas dvoch mesiacov venovali v dnešnej dobe veľmi aktuálnej téme  – ekologická stopa.

Po niekoľkodňovom prieskume, meraní, zbieraní údajov a práce na internetovom kalkulátore vytvorili článok pod názvom „Ekologická stopa našej školy“, kde zhodnotili vplyv našej školy na životné prostredie. Okrem toho vypracovali posterovú prezentáciu, ktorou danú tému prezentovali na konferencii.

Po privítaní účastníkov hlavnými organizátormi konferencie prebehlo slávnostné otvorenie. Po uvítaní prišla na rad najzaujímavejšia časť pre deti, a to prednáška, kde  vystúpili dvaja pozvaní hostia s atraktívnou a živou prezentáciou, na ktorej predviedli ohurujúcu fyzikálnu show. Po nej nasledovalo občerstvenie pri živej hudbe.

Potom prišla  chvíľa, keď sa deti odobrali do jednotlivých sekcií. Každý vedecký tím v krátkosti predstavil svoj poster. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4.A triedy:

  1. Michaela Uhrinová
  2. Kristína Pinkeová
  3. Konrád Račko
  4. Samuel Kovács

Nakoniec odborná porota slávnostne vyhlásila víťazov. Veľkou radosťou bolo, keď náš tím bol vyhlásený za najlepší a získali úžasné 1. miesto. Z výhry mali deti veľkú radosť,  odchádzali domov obohatené o novú skúsenosť a plné nezabudnuteľných zážitkov.

                                                                                                          Mgr. R. Goriláková

Album s fotografiami nájdete TU: