Malta – pracovné stretnutie

Prvé pracovné stretnutie účastníkov medzinárodného projektu ERASMUS PLUS sa uskutočnilo v dňoch 3.-7. apríla 2017 na nádhernom ostrove Malta.
Pracovná atmosféra sa niesla v priateľskom duchu a dáva zelenú pre uskutočnenie mobilít pre žiakov a pedagógov škôl z Francúzska, Malty, našej školy a školy v poľskom meste Nysa. O realizácii mobility budeme informovať na web – stránke školy a veríme, že zážitky žiakov a učiteľov budú také nádherné, ako tie naše na Malte.