Úspech v krajskom kole BiO

Dňa 30.3.2017 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. V teoreticko-praktickej časti kategórie C sa zúčastnil aj náš žiak Rastislav Syč z 8.C triedy. Vo veľkej konkurencii získal krásne 5. miesto.
Rasťo, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na tvoje ďalšie úspechy!

Mgr. Igor Oravec