Netradičná hodina slovenského jazyka

Dňa 23. 3. 2017 žiaci 7. C triedy predviedli počas vyučovacej hodiny slovenského jazyka, ktorá sa niesla v znamení dynamického opisu, svoje kulinárske umenie.
V dynamickom opise ide o opis činnosti a jej konkrétnych krokov. Siedmaci sa rozhodli pre prípravu vynikajúcich receptov a ich prezentáciu pred triedou a pani učiteľkou. Všetkým sa pripravené dobroty vydarili, o čom svedčili plné brušká a úsmevy na tvárach žiakov po skončení vyučovacej hodiny.

Veľká vďaka patrí všetkým žiakov a rodičom!

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Andrea Ďuricová