Pasovanie prvákov za čitárov školskej knižnice Trojruža

Do krásneho  slnečného rána sa prebudili naši prváci v stredu 22. marca 2017.

Keďže naši najmenší sa už naučili takmer všetky písmenká, rozhodli sme sa pasovať ich za čitárov našej školskej knižnice Trojruža. Každý dostal preukaz so svojim menom, do ktorého bude zbierať názvy svojich prečítaných kníh. Na konci školského roka vyhlásime najšikovnejšieho čitára z každej triedy. Držíme palce všetkým.
Timea Garajová