Zápis nanečisto v ZŠ na Nábrežnej ulici

V dňoch 7. a 8. marca sme v ZŠ na Nábrežnej ulici privítali budúcich prváčikov, ktorí si mohli vyskúšať ZÁPIS NANEČISTO.

Vstup detí do školy je v ich živote dôležitým medzníkom. Zápisom do 1. ročníka  väčšinou prichádzajú po prvý raz do priameho styku so svojou budúcou školou. Je prirodzené, že môžu prežívať pocit úzkosti, strachu z neznámeho.

Zápisom nanečisto sme chceli, aby si vyskúšali aktivity k overeniu školskej zrelosti hravým spôsobom za prítomnosti rodičov v príjemnom a motivujúcom prostredí.

V krásnych, pútavých prváckych triedach premenených na rozprávkovú lúku plnú milých zvieratiek a chrobáčikov deti privítali  pani učiteľky, ktoré ich postupne previedli svetom čísel, písmeniek, farieb a geometrických tvarov. Pomocou hier, pracovného listu, interaktívnej tabuli si mali možnosť vyskúšať i priestorovú orientáciu, jemnú motoriku, správnu výslovnosť…. .

Rodičia využili aj možnosť porozprávať sa s pani učiteľkami, konzultovať so špeciálnym  pedagógom a so školskou psychologičkou.

Deti i rodičia odchádzali so spokojným úsmevom na tvári a malým darčekom na pamiatku na tento nezabudnuteľný deň.

MILÍ PREDŠKOLÁCI, TEŠÍME SA NA VÁS NA „OZAJSTNOM“  ZÁPISE 3. a 4. APRÍLA 2017

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Erika Demová