Čítame s OSMIJANKOM

Po úspešnom absolvovaní minuloročnej  čitateľskej súťaže Čítame s OSMIJANKOM sa naša škola z iniciatívy pani vychovávateliek z ŠKD opäť do tejto súťaže zapojila. Súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Deti sa oboznamujú hravou formou a tvorivými aktivitami s  literárnymi dielami.

Dňa 3. marca k nám do školy zavítali sami spolutvorcovia tejto súťaže – pani Eliška Sadíleková a pán Juraj Sadílek, ktorí deťom krátkym inscenovaným čítaním predstavili niekoľko rozprávok z Osmijankovej čitárne. Takéto čítanie bolo pre deti veľmi pútavé, pretože boli použité rôzne bábky, rekvizity, hudobné nástroje a deti sa sami  podieľali na dramatizácii.  Po programe si žiaci v rámci tvorivých dielní vyrobili masky, ktoré môžu použiť na ďalšiu dramatizáciu rozprávok.

Album s fotografiami nájdete TU!

roč. 3. – 4. a odd. ŠKD