Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

V školskom roku 2016/2017 sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 62 žiakov 2. – 5. ročníka.

Z nich bolo 26 žiakov v riešení úspešných a získali tak titul a diplom Všetkovedka. K tomu organizátori pribalili aj malý darček. Ostatní zúčastnení získali titul a diplom Všetkovedkov učeň.
Šampiónmi školy, ktorí sa umiestnili na 1. mieste s 99,6 % úspešnosťou a získali tak titul a diplom Všetkovedko školy sú: Csermák Filip z 2.D a Gábrišová Laura z 2.D

Titul Všetkovedka získali:

2.ročník:
Štefková Laura
Blaškovičová Natália
Slatárovič Oliver
Zattovicz Matej
Gazdík Andrej
Van Geest Danny
Lojková Zuzana
Filo Michal
Hegedűs Viktor
Ivan Dominik
Vozár Matúš
Kelleová Tereza
Halás Martin

3. ročník:
Flimel Adam
Vanek Mikuláš
Stráňovský Nico
Szeteiová Hana
Ivanič Ján

4. ročník:
Starzyková Ema
Zabáková Natália
Bajteková Hana
Ešek František
Hozlárová Alexandra

5. ročník:
Sillová Emma

Žiaci, ktorí si chcú svoje vedomosti otestovať  tiež, dostanú šancu v ďalšom ročníku v decembri 2017 a my veríme, že zapojených i úspešných žiakov bude ešte viac.

Mgr. R. Goriláková