Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Posledný januárový týždeň  sa v priestoroch našej  školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci 1. – 9. ročníka súťažili medzi sebou, kto najkrajšie zarecituje poéziu a prózu od slovenských autorov.  Do prednesu dali žiaci celú svoju dušu.   Porota mala preto veľmi ťažkú úlohu v určovaní prvenstva.  Tí, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach, si zo súťaže odniesli pamätný list, sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Víťazi každej kategórie sa môžu pochváliť krásnymi diplomami a možnosťou reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto súťaže.

Držíme im palce, aby obstáli čo najlepšie! Album s fotografiami nájdete TU!
       

         I.kategória (poézia)                                                                  I. kategória (próza)

1.miesto: Lianka Tomaštíková (3.B)                                       1.miesto: Ema Starzyková (4.B)

2.miesto: Daniela Ivolková  (2.B)                                            2.miesto: Sára Augustínová (3.B)

3.miesto: Ema Kelleová (4.C)                                                    3.miesto: Ema Némethová (2.A)

         II. kategória (poézia)                                                                 II. kategória (próza)

1.miesto: Ema Mizerová (6.A)                                                   1.miesto: Tímea Kováčová (5.B)

2.miesto: Lucia Reiselová  (5.B)                                               2.miesto: Norbert Körmendi (5.B)

3.miesto: Aisha Saskia Elizabeth Gore (6.A)

        III. kategória (próza)

1.miesto: Teodora Vulič (8.A)

2.miesto: Karin Tóthová (9.B)

3.miesto: Viktória Kamanczová (7.B)

Mgr. Marieta Gyénová, PaedDr. Daniela Príbojská