Návšteva študentiek SZŠ u nás

Druháčky – zdravotníčky, pod vedením svojej pani profesorky Samuelovej sa podelili o svoje poznatky z poskytovania prvej pomoci s druhákmi  našej školy. Prvotné teoretické vedomosti   si žiaci obohatili o cenné praktické skúsenosti z poskytovania prvej pomoci – privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, ošetrenie drobných poranení, uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy, masáž srdca. Pevne veríme, že vďaka takýmto stretnutiam si včas a dôkladne naši žiaci osvoja zásady prvej pomoci.

Album s fotografiami nájdete TU!

PaedDr. Daniela Príbojská