Školské kolo  súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 16.12.2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže v recitácii povesti Šaliansky Maťko – 1. kategória, žiaci 2. a 3. ročníka. Zúčastnilo sa 16 recitátorov.
1. miesto Natália Bednárová z 2.B tr.
2. miesto Tamara Maceková z 3.D tr. a Timotej Róža z 2.B tr.
3. miesto Viktória Gyénová z 3.B tr. a Ester Borosová z 2.B tr.

Všetkým recitátorom ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojich tried.

Album s fotografiami nájdete TU!