Zápis našich prvákov do okresnej knižnice A. Bernoláka

V tomto týždni  sa uskutočnil zápis našich prváčikov do okresnej knižnice A. Bernoláka. Naši prváci už poznajú takmer polovicu písmen abecedy. Zvládajú prečítať jednoduchší text a už sa tešia na to ,keď si prečítajú sami celú rozprávku. Aby  vedeli kde si môžu v našom meste požičať knihy rôznych žánrov – spoznali priestory knižnice. Pani knihovníčky im rozdali čitateľské preukazy, ochotne ukázali jednotlivé oddelenia kníh, vysvetlili spôsob ako, kedy a kde si môžu prísť vypožičať knihy.

Aj takouto formou vedieme deti k láske a úcte ku knihe.

Album s fotografiami nájdete TU!

pani učiteľky prvých ročníkov