Získali sme Európske ocenenie v projekte eTwinning

Naša škola je od šk.roku 2013/2014 súčasťou siete európskych škôl, ktoré sú realizátormi projektu eTwinning. Zapojili sme sa do množstva zaujímavých aktivít, z ktorých tri projekty získali  národný certifikát kvality. Tento rok  nám bolo udelené i najvyššie ocenenieeurópsky certifikát kvality. Z 2644 ocenených projektov bolo 40 projektov zo Slovenska a z toho jeden aj z našej školy. Za úžasnú prácu na projekte ďakujeme p. učiteľke  Mgr. Zuzane Petíkovej.

Bližšie informácie si môžete prečítať na stránke :
https://www.etwinning.net/sk/pub/highlights/schools-awarded-the-european-q.htm