Technická olympiáda

Dňa 1. decembra 2016 sa konalo okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY, na ktorom našu školu reprezentovali dvaja deviataci Andrej Sklenár a Miroslav Mikulec z 9. B triedy.

Do kategórie A sa zapojilo 15 škôl. V teoretickej časti každý žiak riešil vedomostný test, v praktickej časti chlapci spolu vyrábali výrobok z dreva – hračku „vĺčik“. Na úspešné riešenie úloh olympiády bolo nutné dosiahnuť až 70% z maximálneho počtu bodov. Zo zúčastnených škôl len 7 dvojíc bolo úspešných,  naši chlapci boli medzi nimi a obsadili 6. miesto. Gratulujeme!

M. Mičíková

20161201_104850