PRO SLAVIS – Celoslovenské uznanie už po druhý raz

Hovorí sa, že získať ocenenie je veľmi ťažké, no obhájiť ho je ešte ťažšie. Nám sa to však podarilo. Náš školský časopis ZVONÍ! bol po tretíkrát ocenený ako jeden z najlepších školských časopisov vydávaných v základných školách na Slovensku v rámci celoslovenskej súťaže  PRO SLAVIS, ktorú každoročne už po osemnásty raz organizoval  Dom Matice slovenskej Krajský školský úrad v Žiline.

Za vysokú úroveň  časopisu Zvoní! nám bolo  udelené II. miesto v II. kategórii.  Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien prebehlo v stredu, 30.11.2016, v nádherných priestoroch historickej budovy žilinskej radnice.

Ocenenie za výbornú a kvalitnú prácu prevzali z rúk pani riaditeľky Matice slovenskej v Žiline žiačky Lucia Ninisová z 9. B a Teodora Vulič z  8. B triedy a  PaedDr. Kristína Schrónerová, ktorej patrí obrovské poďakovanie za to, že žiakov motivuje, usmerňuje a inšpiruje k tvorivej a zmysluplnej práci v školskom časopise. Pod jej vedením školský časopis získal celoslovenské uznanie už po druhýkrát.

Cena je ocenením práce všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe nášho časopisu. Ocenenie nás teší a motivuje k ďalšej práci pre náš-váš časopis, avšak najväčšou odmenou je a bude záujem a spokojnosť Vás – našich čitateľov!

Ďakujeme!

Šéfredaktorky : Teodora Vulič a Lucia Ninisová

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC