Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 24. novembra 2016.
Súťaž pozostávala z viacerých častí: počúvanie s porozumením; čítanie s porozumením; práca s gramatickým a lexikálnym testom;  opis obrázku;   rozhovor na určenú tému.
V prvej časti  si žiaci vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili úlohy týkajúce sa obsahu textu. V ďalšej časti súťažiaci pracovali s lexikálnym a gramatickým testom. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V ústnej časti olympiády, ktorá pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na obrázku, uplatnovali žiaci svoje nadobudnuté komunikačné zručnosti z anglického jazyka.
Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Presvedčili nás, že anglický jazyk je predmet, ktorý obľubujú.

Vyhodnotenie:
Kategória 1A

  1. miesto: MARTIN MASARYK – 7.A
  2. miesto: Lea Kissová – 7.C
  3. miesto: Peter Fabian – 5.B

Kategória 1B

  1. miesto: ÁDÁM KEMÉNY– 9.B
  2. miesto: Filip Lauro – 9.A
  3. miesto: Roman Ďurica – 9.B

Kategória 1C

  1. miesto: AISHA SASKIA ELIZABETH GORE – 6.A
  2. miesto: Jessica Pauličeková – 7.C
  3. miesto: Caden Denver Gore – 5.A

Gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole a krajskom kole!

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Ing. Jany Babjakovej.

Album s fotografiami nájdete TU!