Vyhodnotenie on-line informatickej súťaže iBobor

 V dňoch 9. -15. novembra 2016 sme sa opäť zapojili do on-line informatickej súťaže iBobor.

 Tento školský rok na Slovensku súťažilo 62 981 účastníkov z 921 škôl.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Na našej škole súťažilo – 182  Bobríkov, 73 Benjamínov a 33  Kadetov.

V kategórii BOBRÍK boli úspešnými riešiteľmi:
Patrik Rozsnyó, 4. C
Jakub Finda, 4. B
Jakub Guľaš, 3. B
Natália Horváthová, 4. A
František Ešek, 4. C
Jakub Mikle, 3. C
Tereza Némethová, 4. B
René Ficza, 4. A
Adam Flimel, 3. B
Hana Bajteková, 4. C
Samuel Kovács, 4. A
Simon Ayhan Kováč, 3. B
Patrik Laibl, 3. A
Samuel Tahiraj, 3. C
Samuel Tóth, 3. C
Tereza Višňovská, 4. B
Nikoleta Antalíková, 3. A
Alexandra Demová, 3. C
Adrián Frey, 3. D
Martin Kyjanek, 3. B
Adrian Lendvay, 4. A
Martin Majer, 3. D
Daniel Schubert, 4. C
Tamara Virágová, 4. C
Natália Zabáková, 4. C

V kategórii Benjamín boli úspešnými riešiteľmi:
Karol Suchan, 7.A
Artur Baka, 5.A
Emma Šillová. 5.A
Marek Illés, 7.A
Broňa Takáčová, 7.A

V kategórii KADET boli úspešnými riešiteľmi:
Adam Kemény, 9.B
Rastislav Syč, 8.C
Viktor Hrala, 8.C
Lukáš Kelemen, 8.A
Patrik Mečár, 8.A
Patrik Michlian, 9.A
Dárius Sordel. 9.B
Miriam Gyurcsovicsová, 8.C
Denis Vadkerti, 9.A

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

1 2 3 4 5 6 7