ZŠ Nábrežná ocenená Slovenským olympijským výborom

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa v budove Matador Group v Bratislave konalo Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka Olympijských festivalov Slovenska. Cenu prezidenta SOV za celkové prvenstvo v roku 2016 po prvý raz v histórii získal Nitriansky samosprávny kraj. Do Olympijských festivalov Slovenska sa zapojilo spolu 438 škôl.

Na základe nominácie a hlasovania získala ZŠ Nábrežná, Nové Zámky 2. miesto zo 123 zapojených základných škôl. Ocenenie prevzal riaditeľ školy Róbert Rudinský. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili aj pani učiteľky Erika Podoláková a Erika Demová, ktoré prišli s myšlienkou usporiadať na škole  športovú olympiádu a patrili medzi jej hlavných organizátorov.

Veľkou cťou pre nás bolo prevziať ocenenie od najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského výboru. Ocenenia odovzdávali prezident SOV František Chmelár, viceprezident SOV pre olympizmus Vladimír Miller, predseda ústredného štábu OFS Anton Javorka, generálna riaditeľka sekcie športu a mládeže MŠVVŠ SR Monika Maršáleková i výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Naša škola získala okrem diplomu a knižnej pamätnice SOV venovanej Hrám XXXI. olympiády „Rio 2016“ aj atletický set v hodnote 600 eur.

Toto ocenenie si nesmierne vážime a veľmi sa mu tešíme. Utvrdilo nás, že naša práca pre deti má zmysel , je dôležitá a vážená. Ďakujeme.

oh2 oh3