Október – mesiac úcty k starším

27.októbra si žiaci prvých ročníkov pripravili besiedku pre svojich starých rodičov. Aj touto formou im prejavili svoju úctu a vďaku.
Predviedli sa svojou šikovnosťou – básňami, piesňami, bábkovým divadlom, tančekom ba aj predstavením sa v anglickom jazyku. Za pomoci starých rodičov  urobili  obrázok – Rodostrom. Príjemnú atmosféru v triede umocnili aj výborné koláčiky a buchty, ktoré napiekli šikovné babičky.

Album s fotografiami z 1.A a 1.C nájdete TU!