Študijno-profesijné poradenstvo

 Dňa 17. 10. 2016 sa v priestoroch  školskej klubovne Základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch uskutočnilo stretnutie rodičov a žiakov 9. roč. so zástupcami stredných škôl.
Cieľom tohto popoludnia bolo  zorientovať sa nielen v ponuke študijných a učebných odborov stredných škôl nášho mesta a okolia, ale aj dozvedieť sa viac o možnostiach,  podmienkach  štúdia, o  uplatnení absolventov   škôl na trhu práce, o výhodách duálneho vzdelávania, ktoré ponúkajú žiakom  jednotlivé stredné  školy. Rodičia a žiaci boli pozvaní na  tzv. dni otvorených dverí.

Naša pozornosť bude naďalej zameraná na oblasť kariérneho poradenstva. Našim žiakom tak poskytneme kvalitné a komplexné informácie.

                                                                          Mgr. Mária Luptáková,
výchovná poradkyňa školy

por1 por2 por3 por4