Školské kolo olympiády zo SJL

Dňa 11.10. 2016 sa v našej škole konalo školské kolo 9. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2016/17. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov z 8. a 9. ročníka. Súťaž sa skladala z 3 častí:
1. časť – testová forma,
2. časť – transformácia textu,
3. časť – ústna.
Hranica úspešnosti súťažiacich sa každoročne stanovuje na 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov. Pri dosiahnutí 40 bodov sa súťažiaci stal úspešným riešiteľom.

***
Porota (Mgr. V. Oravcová, Mgr. M. Gyénová, Mgr. A. Ďuricová) vyhodnotila najlepších žiakov v oblasti  slovenského jazyka a literatúry takto:
1. miesto: Veronika Poláková (9.A) – postup do okresného kola
2. miesto: Valerie Harišová (9.A) a Lucia Ninisová (9.B),
3. miesto: Teodora Vulič (8.C),
– úspešná riešiteľka: Laura Demová (9.A).

Všetkým zúčastneným gratulujeme a Veronike prajeme veľa šťastia v okresnom kole 🙂

Mgr. Vlasta Oravcová