Imatrikulácia prvákov

Piatok,  30.september  2016,  bol  významným dňom pre prvákov ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch. Zo školských lavíc sa presunuli do MOMS v Nových Zámkoch, kde sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov.

V sprievode triednych učiteliek Zuzany Paulíkovej, Timei Garajovej, Zuzany Petíkovej a deviatakov boli slávnostne  pasovaní kráľom  a kráľovnou  (Fridrich  Beck, Sabina Šándorová) za právoplatných žiakov našej školy. Po príhovore p.riaditeľa Mgr. Róberta Rudinského nasledoval slávnostný sľub a prvácka hymna. Do programu sa zapojili žiačky p. uč. Klaudie Takáčovej, ale i samotní prváci. Recitovali básničky, spievali pesničky a poslednou bodkou kultúrneho programu bol tanec na pieseň „Až raz budem učiteľkou…“

Slávnostný deň sa ukončil sladkou odmenou, kráľovským pohostením pre prvákov. Imatrikulácia bola veľkým dňom aj pre rodičov, starých rodičov, pedagógov  a všetkých príbuzných našich šikovných prvákov. Ďakujeme im za prítomnosť, pocit šťastia, radosti a neutíchajúci potlesk.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Zuzana Petíková