Oslávili sme Európsky deň jazykov

Skvelý deň plný zábavy a cudzích jazykov zažili naši žiaci v pondelok 26. septembra.

Nám, žiakom z ročníkov 6. až 9. sa umožnili nahliadnuť do “uličky jazykov“ v Bratislave, kam sme pocestovali spolu s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Hauzerovou a Mgr. Katarínou Drienovskou. Hneď po príjazde sme sa presunuli na Hviezdoslavovo námestie, kde vládla dobrá súťaživá atmosféra. Nechýbal tu pestrý program a stánky plné detí s túžbou vzdelávať sa. Tí najšikovnejší si za snahu domov odniesli malé ocenenia a hlavu plnú nových vedomostí.

Z uličky jazykov sme sa presunuli do nákupného centra Eurovea, kde sme sa občerstvili a užili si posledné chvíle vo veľkomeste. Vyčerpaní, plní zážitkov a vedomostí sme sa vrátili domov.

1

Štvrtáci a piataci riešili rôzne úlohy a hlavolamy na šiestich rôznych stanovištiach, ktoré predstavovali Európske krajiny a ich jazyk: Anglicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Rusko a zastúpenie malo aj naše Slovensko. Museli poskladať najznámejšiu francúzsku pamiatku – Eiffelovu vežu, rozlúštiť ruskú azbuku, vysvetliť naše príslovia, či rozoznať španielskeho toreadora. Všetkým sa podarilo úspešne prejsť dvoma úlohami na každom zo šiestich stanovíšť a získať tak potrebnú indíciu, aby vedeli poskladať mapu Európy. V každom ročníku zvíťazili najrýchlejšie skupiny žiakov, ale ako sa hovorí, dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa 🙂 .

Týmto malým projektom sme chceli upriamiť pozornosť okrem lingvistickej stránky aj na to, že učenie sa cudzieho jazyka prehlbuje znalosti o cudzích kultúrach a tak prispieva k lepšej vzájomnej tolerancii a  porozumeniu.

Mgr. Katarína Bauerová, Mgr. Zuzana Hauzerová,
Mgr. Katarína Drienovská

Album s fotografiami nájdete TU!