Európsky týždeň športu

Naša škola sa svojimi športovými aktivitami zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12.9. – 16.9.2016.
Športových aktivít sa zúčastnilo 545 žiakov. Súťažili v dvoch disciplínach:  Najrýchlejšia strela (beh na 50 m) a Presná trefa (Hod tenisovými loptičkami na cieľ z určenej vzdialenosti –  žiaci  roč. 1.- 4. mali 5 hodov / 3 m vzdialenosť, žiaci roč. 5.-9. mali 10 hodov / 6 m   vzdialenosť.)
V každej triede sa hodnotil najrýchlejší bežec a najšikovnejší žiak v presnom hode u chlapcov aj u dievčat. Zároveň sme hodnotili aj triedu  s najlepším priemerným výkonom v daných disciplínach v každom ročníku. Podľa dosiahnutých výsledkov je vidieť, že žiaci bojovali naplno. V  niektorých ročníkoch boli rozdiely medzi jednotlivými triedami minimálne a rozhodovali len stotiny sekundy.

Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí nám pomáhali túto súťaž uskutočniť a všetkým súťažiacim gratulujeme k dosiahnutým výkonom a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Vyhodnotenie športových výsledkov podľa tried !

Iva Mányová

5 64 3 2 1