Zahájenie školského roku 2016/2017

V pondelok ráno, 5.9.2016,  po letných prázdninách ožila celá škola a zaplnila  sa malými prváčikmi so svojimi rodinami a aj všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školského roku 2016/2017. Aj keď nám počasie neprialo a nemohli sme túto chvíľu stráviť spoločne na školskom dvore, neubralo to na slávnostnej atmosfére, ktorú každá pani učiteľka vyčarila vo svojej triede.

Pán riaditeľ Róbert Rudinský privítal všetkých prítomných, milým slovom pomocou rozhlasového vysielania a tiež hostí – pána primátora mesta Nové Zámky, ktorý sa našim žiakom tiež prihovoril a predstaviteľov firmy Brantner, od ktorých na deti v triedach čakali upomienkové predmety.

Potom pán riaditeľ spolu s pani zástupkyňami Máriou Viszlayovou a Ivetou Brelíkovou odovzdal nádhernú knižku a šálik s emblémom našej školy každému novému prváčikovi.

Dúfame, že nastávajúci školský rok bude pre všetkých takým úspešným,  ako bol aj tento prvý deň.

Album s fotografiami nájdete TU!