POZNÁVACÍ ZÁJAZD – ŠVAJČIARSKO

Vážení rodičia, naši žiaci majú jedinečnú možnosť navštíviť celosvetovú organizáciu pre nukleárny výskum CERN v rámci poznávacieho podujatia miest Ženeva a Bern vo Švajčiarsku. Náučný program plný zaujímavých vecí, miest a pamiatok na náš čaká už v novembri v termíne od  9. – 12. 11. 2013. Podmienkou vstupu do CERN-u je dosiahnutý vek 12 rokov.

Program podujatia :

9. novembra 2013 (sobota)

21.00 hod.        plánovaný odchod autobusom z Nových Zámkov

10. novembra 2013 (nedeľa)

10.00 hod.        Technorama vo Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi,

13.00 hod.        ukončenie prehliadky, obed,  pokračovanie v ceste

19.00 hod.        ubytovanie v hoteli v okolí Ženevy, večera

11. novembra 2013 (pondelok)

07.00 hod.        raňajky v hoteli

10.00 hod.        Palác národov (OSN)

12.00 hod.        návšteva výstavy Microcosm, Globe

14.00 hod.        exkurzia v CERNe, obed

17.00 hod.        pešia prehliadka hlavného mesta kantónu Ženevy s viacerými historickými budovami, katedrála Sv. Petra, Bourg-de-Four, radnica, pamätník venovaný dejateľom reformačného hnutia (Jean Calvin a iní), kvetinové hodiny, budova OSN, fontána Jet ´eau – dosahujúca až 140 m, večera

21.00 hod.        ubytovanie v hoteli

12. novembra 2013 (utorok)

08.00 hod.        raňajky v hoteli

09.30 hod.        odchod do Bernu

12:00 hod.        príchod do Bernu, prehliadka mesta  – zvonica s orlojom Zytglosse, Bundeshaus (budova Spolkového parlamentu), radnica, kláštorný chrám Sv. Vincence, Bärengraben – priekopa s medveďmi, ulica Marktgasse,  kde sa nachádza dom Alberta Einsteina, Múzeum A. Einsteina, obed

15.00 hod.        ukončenie prehliadky, pokračovanie v ceste na Slovensko

Response code is 400