Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

Žiaci našich dvoch deviatych tried sa 28. júna 2016 spoločne so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Mariannou  Pšenákovou a Ing. Janou Babjakovou zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili. Na pódium ich priviedli malí kamaráti – prváci a každý deviatak dostal od svojho prváčika kvietok. V tomto geste  sa ukrýva milá symbolika, veď ešte nedávno práve ich títo deviataci uvádzali do života našej školy. Z pódia zazneli prekrásne slová vďaky, ktoré adresovali žiaci svojim učiteľom i rodičom. A naopak, aj oni si vypočuli od predstaviteľky rodičov a pána riaditeľa uznanie i chválu za všetko, čo dosiahli počas dlhých deviatich rokov. A rodičia, ktorí sedeli v hľadisku, boli na svoje deti právom hrdí. V tejto slávnostnej chvíli sa za slzy nikto nehanbil, ani na javisku, ani v hľadisku.

Potom sa naši deviataci presunuli na školský dvor, kde ich už čakali spolužiaci z ostatných tried a piesňou sa symbolicky rozlúčili aj s nimi.

Všetkým deviatakom želáme do ďalšieho života veľa úspechov.

Album I s fotografiami nájdete TU!

Album II s fotografiami nájdete TU!