Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK

Do súťaže Maksík sa v  školskom roku 2015/2016  zapojilo 62 žiakov  1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika.

Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V Kategórii Maksík 2 to boli súťažiaci, ktorí získali aspoň 121 bodov, v katgóriách Maksík 3 a Maksík 4 to boli súťažiaci, ktorí získali aspoň 120 bodov.  V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:

Maksík 2 :

Viktória Gyénová, Ema Demová           2.B

Ján Ivanič, Mikuláš Samuel Vanek         2.D

Maksík 3:

Natália Horváthová, Simona Horváthová           3.A

René Ficza                                                      3.A

Ema Starzyková                                              3.B

František Ešek                                                 3.C

Viliam Nozdrovický                                          3.C

Maksík 4:

Oliver Habrman                                    4.A

Tomáš Lenčéš                                     4.A

Gabriela Bosá                                      4.B

Karin Abrahámová                                4.B

Denis Schreiner, Martin Lisziczkí           4.C