Úspech žiačok 1. stupňa na mestskej olympiáde v ANJ

Dňa 8.6.2016 sa na ZŠ na ul. G. Bethlena v Nových Zámkoch konal 8. ročník mestského kola olympiády v anglickom jazyku pre ročníky 3 – 4 s názvom: „Aj my chceme mať olympiádu.“

Olympiády sa zúčastnili Michaela Uhrinová z 3. A triedy, ktorá obsadila úžasné prvé miesto a Emma Šillová zo 4. B triedy, ktorá obsadila vynikajúce druhé miesto. Žiačky mali možnosť konfrontovať svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z celého mesta. Ukázali, že anglický jazyk im vôbec nerobí problémy a ovládajú ho bez jedinej chybičky. Dievčatám srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov v budúcich ročníkoch.

Mgr. Sandra Szekeresová

anj