Tretí Certifikát kvality eTwinning

Žiaci našej školy boli 5 mesiacov (január – máj) súčasťou medzinárodného projektu PROTECT THE NATURE – THE GREEN CORRIDOR OF LIFE“, ktorý patrí do programu partnerstva škôl eTwinning. Na projekte pracovalo 46 členov zo 17 krajín. Hlavným cieľom bolo podporovať environmentálne hodnoty u detí. V tomto školskom roku sme ukončili tretí eTwinning projekt a opäť veľmi úspešne. Bolo nám udelené najvyššie ocenenie za realizáciu a spoluprácu so zahraničnými školami „Certifikát kvality“

Projekt mal 6 aktivít, ktoré boli rozdelené medzi mladších a starších žiakov. Vyvrcholením bol environmentálny deň –  Deň Zeme. Vytvorili sme niekoľko videí, prezentácií a množstvo fotografií, ktoré sú výsledkom nadšenia, tvorivosti a nadobudnutých vedomostí našich žiakov.

1.aktivita: Let´s  introduce ourselves! – https://youtu.be/dUHwRR30QMs

2.aktivita: Let´s make ecological toys! – https://youtu.be/5hYLqygD2uo ,

https://youtu.be/rLsGj_YH3F0

3.aktivita: Save the nature!

4.aktivita: Exhibition of drawings

5.aktivita: Our green corner – https://youtu.be/uNoJjw6g9Ic , https://youtu.be/pY4AflXdgvk

6.aktivita: My ecological town/village – https://youtu.be/U3oFAY7lAfI

Využitím IKT sme si posielali prezentácie, fotografie, videá v anglickom i slovenskom jazyku s partnerskými školami.

Ďakujem všetkým za výbornú a úspešnú spoluprácu.

Koordinátorka projektu: Mgr.Z.Petíková

Prezentácie našich žiakov:

Stiahnuť (PDF, 198KB)

Stiahnuť (PDF, 1.9MB)

Stiahnuť (PDF, 194KB)