Stromy vo vašich rukách

Problematike separácie druhotných surovín sa naša škola úspešne venuje už viac rokov.  Zvyšujúce sa  množstvo  nazbieraného zberového papiera nás podnietilo k tomu, aby sme sa prihlásili  do súťaže „Úsmev pre strom“. Koncom mája sme s napätím očakávali výsledky a s radosťou sme skonštatovali, že  sme uspeli. Spomedzi 162 prihlásených základných a stredných škôl sme  v povinnej aktivite projektu (recyklácii papiera a výsadbe stromčekov) získali krásne  3. miesto.

Tridsať najaktívnejších žiakov, ktorí sa zapojili do jesenného a jarného zberu,  sa 9.6.2016 zúčastnili  akcie   „ Stromy vo vašich rukách“ .  V rámci výhry navštívili okrem papierenského závodu SHP Harmanec  aj Harmaneckú jaskyňu, ktorá bola odmenou aj zážitkom po namáhavom výstupe do kopca. Záverečnou bodkou tohto dňa bolo ocenenie jednotlivých škôl a odovzdanie vecnej ceny v podobe edukačného balíčka a produktov závodu . Celá akcia sa uskutočnila  pod záštitou spoločností SHP Harmanec a SHP Slavošovce v spolupráci s garantom projektu – Slovenskou agentúrou životného prostredia, Eco-Investa kultúrnym centrom Záhrada.

Prehliadka závodu a informácie, ktoré sme sa tam dozvedeli nás utvrdili v tom, že aj naše činy prispievajú k zlepšovaniu životného prostredia.

                                               Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. R. Goriláková