Prezentácia vynikajúcich výsledkov našich žiakov v šk. roku 2015/2016

PREDMETOVÉ  OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE

S radosťou konštatujeme, že žiaci našej školy opäť dosiahli výrazné úspechy v predmetových olympiádach a stali sme sa najúspešnejšou školou v rámci okresu Nové Zámky. V zozname pozvaných ocenených je 9 žiakov z našej školy.

Vecné ceny a diplomy potvrdzujúce ich vedomosti a svedomitú prípravu, si prevezmú dňa 14.6.2016 v klubovni Základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.

Srdečne blahoželáme !

Stiahnuť (XLS, 48KB)