Nebezpečenstvo extrémizmu – beseda

V poslednom čase rezonuje v našom okolí téma extrémizmus, a preto sme využili ponuku Mgr. Bc. Jarmily Krochtovej, pracovníčky Referátu školstva, mládeže, športu  v Nových Zámkoch, o ozrejmenie tohto pojmu. Vo svojom  výstižnom výklade žiakom 8.a 9. ročníka cez prierez  histórie  jeho vzniku, prejavov, symbolov  až po súčasnosť, poukázala na jeho negatívny vplyv na formovanie názorov mladej generácie.

Mgr.M.Luptáková

IMG_20160602_103252