Exkurzia v Arboréte

2. júna 2016 sa žiaci 5. A, B, C  a 7. A, C zúčastnili na exkurzii v Arboréte Tesárske Mlyňany.
Arborétum je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied. Je to botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a je jednou   z najbohatších v strednej Európe. Základy položil Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd), v roku 1892. Park má rozlohu 67 ha a nachádza sa v ňom vyše 2000 druhov rastlín. Práve v júni, keď väčšina rastlín kvitne, je arborétum najkrajšie.
Najviac sa nám páčili rozkvitnuté ruže v pestrých farbách. Deti si zopakovali vedomosti z biológie a naučili sa spoznávať aj nové druhy drevín zo severnej Ameriky a východnej Ázie.

Album s fotografiami nájdete TU!

 Ing. Jana Babjaková, Mgr. Marieta Gyénová