Medzinárodný úspech ZŠ Nábrežná

Kreativita, šikovnosť a talent našich žiakov boli ocenené aj v zahraničí.  V rámci medzinárodného  projektu eTwinning   sme  nadviazali spoluprácu so Základnou školou SOFRONEA v Rumunsku. Pätnásť  štátov sa zapojilo do medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže „ Protect the nature – the green corridor of life.“ Súťaž bola schválená aj Ministerstvom školstva v Rumunsku.

Ocenení žiaci diplomami z Rumunska:

–  literárne práce  v anglickom jazyku
1.  R. Hozlárová, K. Tóthová  (8.B)
2.  B. Takácsová (6.A)
3.  K. Kucserová, L.Vida (8.A)

–  literárne práce v materinskom (slovenskom) jaz
1.  S.Žuffová (2.A)
2.  K. Kanyicsková (2.A)

–  výtvarné priestorové práce z odpadového materiálu
1.  kolektívna práca chlapcov z 3.A
2.  R. Ficza, A. Lendvai (3.A)

–  výtvarné práce
1.  T.Štepníková ( 2.A)
2.  H. Szeteiová (2.C)
3.  L. Harcsová (2.C)
4.  K. Demová, L. Gábrišová (1.D)
5.  V. Šándorová, N. Šumanová (3.A)

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme !

Mgr. Z.Petíková

2 3 4 5 6 7