Predplavecká príprava v prvých ročníkoch

V mesiaci máj naši prváci absolvovali  týždennú predplaveckú prípravu v mestskej plavárni, ktorá prebiehala pod vedením tréneriek Moniky Kováčovej a Andrey Královičovej. Ich zodpovedný prístup bol zárukou úspešného absolvovania predplaveckej prípravy. Prváci ju absolvovali s nadšením a radosťou. Pani trénerky chválili ich snahu, húževnatosť, vytrvalosť a disciplínu. Voda pre nich nebola strašiakom, ale si ju užívali plnými dúškami. Základy plaveckej abecedy všetci žiaci zvládli. Posledný deň si s hrdosťou  niesli domov mokré vysvedčenie a medaily.

Album s fotografiami nájdete TU!