Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

V pondelok ráno, 2.9.2013, po dvojmesačnom oddychu ožil celý dvor našej školy a zaplnil sa malými prváčikmi so svojimi rodinami a aj všetkými žiakmi a učiteľmi, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového školského roku 2013/2014.

Pán riaditeľ Róbert Rudinský privítal všetkých prítomných, zvlášť však prváčikov, ktorým spolu s pani zástupkyňami Máriou Viszlayovou a Ivetou Brelíkovou odovzdal malý darček a šálik s emblémom našej školy.

Pár milých a povzbudivých slov ku štartu do nového školského roku povedali deťom aj pán primátor Pischinger a zástupca firmy Brantner – pán Sordel, od ktorých na deti v triedach čakali upomienkové predmety. Potom sa žiaci so svojimi pani učiteľkami pobrali do krásnych tried.

Dúfame, že tento školský rok bude pre všetkých takým úspešným,  ako bol aj náš prvý deň.

Album s fotografiami: Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014