Aj deti majú svoje práva

Naši tretiaci a štvrtáci pripravili program s názvom: Aj deti majú svoje práva.

Bravúrnym spôsobom sa zhostili svojej úlohy. Každá trieda predstavila vybrané právo ostatným spolužiakom. Deti využili svoju fantáziu, herecký talent, výtvarné nadanie i tvorivosť a vznikli vynikajúce prezentácie. Prostredníctvom výtvarných a literárnych prác, scénok a piesní prezentovali vnímanie samého seba a svojej sociálnej roly v spoločnosti.

Cieľom programu bolo hovoriť o ľudských právach, podporiť a vysvetliť, čo ľudské práva pre deti znamenajú a ako samotní žiaci vnímajú samých seba v prostredí priateľov, rodiny a školy.

 Hovoriť o ľudských právach znamená hovoriť o dôstojnosti človeka.

Ak si dieťa uvedomuje vlastnú hodnotu, uvedomuje si a rešpektuje aj hodnotu iných detí a ľudí.

Mgr. R. Pápešová

Album s fotografiami nájdete TU!