Matematický KLOKAN

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. V marci 2016 sa do nej na Slovensku zapojilo takmer 56 tisíc žiakov.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 114 žiakov, z ktorých 42 bolo v riešení úspešných. To znamená, že sa na Slovensku umiestnili v prvej pätine zo všetkých zapojených žiakov vo svojej kategórii. Sedem prvákov bolo vyhlásených za školského šampióna, pretože úlohy vyriešili na 100 % a v rámci Slovenska obsadili 1. – 454. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme!

 Úspešní žiaci na I. stupni ZŠ:

 1. Erik Kostoláni                    1.A
 2. Viktor Vida                        1.A
 3. Filip Šill                              1.A
 4. Laura Štefková                   1.A  …  školský šampión
 5. Oliver Slatárovič                 1.A
 6. Lukáš Abrahám                  1.A  …  školský šampión
 7. Ela Tamaškovičová            1.A
 8. Matej Zattovicz                   1.A
 9. Daniel Prutkay                    1.B
 10. Martin Remaš                     1.B
 11. Timotej Róža                      1.B
 12. Vivien Szabóová                 1.B
 13. Laura Széllová                    1.B
 14. Sebastian Žatko                  1.B  …  školský šampión
 15. Zuzana Lojková                  1.B  …  školský šampión
 16. Michal Filo                         1.C
 17. Zoja Lea Čeh                       1.C
 18. Oliver Mazúch                    1.C
 19.  Filip Csermák                    1.D  …  školský šampión
 20. Alex Jendrušák                   1.D
 21. Kristína Demová                1.D  …  školský šampión
 22. Laura Gábrišová                 1.D  …  školský šampión
 23. Martin Halás                       1.D
 24. Samuel Csányi                    1.D
 25. Peter Záhradnicsek             1.D
 26. Tomáš Čarnický                 1.D
 27. Tereza Kelleová                  1.D
 28. Jakub Guľaš                       2.B
 29. Martin Kyjanek                  2.B
 30. Teodor Pirohár                   2.B
 31. Adrián Frey                        2.C
 32. Mikuláš Samuel Vanek       2.C
 33. Nico Straňovský                 2.D
 34. Samuel Tahiraj                   2.E
 35. Alexandra Demová             2.E
 36. Dávid Asztalos                   2.E
 37. Natália Horváthová            3.A
 38. Alexandra Ledzényiová      4.B
 39. Martin Lisziczkí                  4.C

Úspešní žiaci na II. stupni ZŠ:

 1. Viktor Hrala                       7.C
 2. Rastislav Syč                      7.C
 3. Ádám Kemény                    8.B

Ďalšie informácie si pozrite na www.matematickyklokan.sk

Žiaci, ktorí si chcú Klokana vyskúšať tiež, dostanú šancu v ďalšom ročníku v marci 2017.

PaedDr. Miroslava Mičíková