Do práce na bicykli

Aj zamestnanci našej školy sa zapojili do národnej kampane, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách.

Zároveň touto formou vyzývame samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivujeme zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivujeme zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V tomto ročníku ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch postavila štyri tímy. Zapojili sa kuchárky, školník, údržbár, ekonomické zamestnankyne, vychovávateľky a aj učiteľky a spolu je nás trinásť zamestnancov.

Hlavnou motiváciou pre zapojenie do súťaže bol pre nás predovšetkým dobrý pocit, že šetríme svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

Tešíme sa na ďalší ročník a veríme, že nás bude ešte viac!

Informácie o kampani nájdete TU!

bicykel2