Otvorená hodina informatiky

Slávnostné chvíle s mamičkami pri príležitosti Dňa matiek

O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa… a predsa toho nie je dosť. Mama je totiž pre každého len tá jedna jediná a tým je výnimočná. Ak by ste ale hľadali tie správne slová, ako vyjadriť svoje city, v prezentáciách našich žiakov by ste ich určite našli.

Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku… Dnes ti želám veľa šťastia, usmievaj sa celý deň.
Povedz, ak chceš modré z neba, zabehnem ti chytro preň.   …  zneli podobné krásne slová venované našim mamičkám.

Dňa 19. 5. 2016 sa na našej škole ozývali slová vďaky, úcty a ocenenia, ktoré piesňou aj veršami tlmočili lásku žiakov šiestych ročníkov k ich mamám. Na otvorenej hodine informatiky spojenej s oslavou Dňa matiek sa priestory našej školy naplnili mamičkami, babičkami a žiakmi, ktorí v napätí očakávali, ako budú ich práce prijaté od tých, na ktorých im najviac záleží. Rozhodli sa blahoželať mamičkám netradičnou formou. Na hodinách informatiky pre ne pripravili k ich sviatku blahoželania vo forme prezentácií v PowerPointe, ktoré im premietli na interaktívnej tabuli. Do svojich prác vložili svoju lásku k mamičkám a tie si mohli prečítať, čo si na nich ich deti vážia, prečo ich ľúbia a obdivujú. Každá prezentácia bola aj vyjadrením vďaky za to, že materinská láska je pre deti istotou, s ktorou počítajú a o ktorej veria, že sa nikdy nestratí.

Slzy dojatia a radosti na tvárach mamičiek boli vyjadrením poďakovania a šťastia a prispeli k tomu aj vlastnoručne urobené darčeky.

Otvorená hodina končila objatiami a príjemnými rozhovormi pri občerstvení, ktoré  pripravili študenti Strednej odbornej školy hotelových služiab a obchodu v Nových Zámkoch.

Tešíme sa na podobné príjemne strávené chvile s našimi žiakmi a ich rodičmi.

Album s fotogafiami nájdete TU!