Súťaž Mladých zdravotníkov

Dňa 19.5. 2016 sa konala okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mládeže.

Súťaž pozostávala z disciplín: Vedomosti o Červenom kríži a Praktické poskytovanie prvej pomoci.

Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách :
1. stupeň družstiev mladých zdravotníkov 1.-4. ročník ZŠ
2. stupeň družstiev mladých zdravotníkov 5.-9. ročník ZŠ, alebo žiaci 8-ročných Gymnázií vo veku do 15 r.
3. Stupeň družstiev prvej pomoci Mládeže / študenti zo stredných škôl /

Žiaci z našej školy za I. stupeň Družstiev mladých zdravotníkov 1.-4. ročník ZŠ  získali    1. miesto

Reprezentovali nás :
Emma Šillová 4.B – kapitánka
Gréta Takáčová 4.B
Karin Abrahámová  4.B
Oliver Habrman    4.A
Liliana Mešterová 2.D
Adam Bednárik    4.A

Pripravovala ich pani učiteľka Zuzana Paulíková.

Blahoželáme a veríme, že získané vedomosti budú vedieť uplatniť aj v reálnom živote.

5 4 3 2