Angličtina mala opäť zelenú

Úžasný zážitok mali naši žiaci z divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré pripravilo profesionálne divadlo z Martina.
Žiakov nižších ročníkov potešila milá rozprávka o kocúrovi  v čižmách – Puss in boots a  starší žiaci sa zabavili na vrtkavosti života mladého Petra – Peter Black 3. Na predstavenia išli žiaci  pripravení, veď domácu úlohu si splnili na jednotku. Naučili sa novú slovnú zásobu, frázy, ale aj melodické anglické  piesne, ktoré si pospevovali  cestou z predstavenia. Veľmi sa tešíme na ďalšie tituly.

PK CJ

1 2 3