Čarovný svet hviezd

Na návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sme sa všetci veľmi tešili.
Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň – deň exkurzie do Hurbanova. Dňa 17. 5. 2016  sme sa všetci žiaci 5. ročníka zo ZŠ na Nábrežnej ulici  v Nových Zámkoch ocitli v náručí krásnej hviezdnej oblohy. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si filmy o čarovnom vesmíre, ktorý obklopuje našu Zem. Pracovníci nám predstavili planéty Slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa množstvo nových poznatkov. Po skončení filmu sme si pozreli krásnu výstavu a nedočkavo čakali na vstup do planetária. Vstúpili sme do novootvoreného digitálneho pracoviska, ktoré je v súčasnosti jediné pevne inštalované zariadenie tohto druhu na Slovensku. Vychutnali sme  si projekciu oblohy na polguľovú projekčnú plochu, na ktorej sa zobrazujú hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v novej digitálnej kvalite, rôzne animácie, postavy z gréckej mytológie, filmy vo fulldome projekcii. Bol to naozaj nazabudnuteľný zážitok.

Pozreli sme si zachránenú a zreštaurovanú sochu Mikuláša Kopernika a slnečné hodiny v historickom parku hvezdárne. Pozreli sme si aj pôvodnú budovu súkromnej hvezdárne dr. Mikuláša Konkolyho Thege, ako aj astronomický ďalekohlad.

Potom nás pani učiteľka Mgr. Marietta Gyénová, Mgr. Magdaléna Kosztolányiová  a PaedDr. Kristína Schrónerová zobrali do cukrárne na zmrzlinu, kde sme sa všetci občerstvili.

Ďakujeme za krásny deň plný zážitkov!

Album s fotografiami nájdeme TU!

Michaela Škandová 5. A