Naši úspešní reprezentanti v okresnom kole BIO kat. D

Po úspešnom okresnom i krajskom kole biologickej olympiády v kategórii C  nás úspešne reprezentovali aj mladší žiaci. K trojici už ostrieľaných súťažiacich ako Rastislav Syč (7.C), Alexandra Ďuricová (7.C), Lukáš Kelemen (7.A), sa pripojila aj Alexandra Mészárošová  (7.C). 

Alexandra Ďuricová so svojou prácou  “Gravidita kobyly“ obsadila 5. miesto, Alexandra Mészárošová sa predstavila prácou „Zubný kameň“ a obsadila 7. miesto.

Darilo sa i súťažiacim v teoreticko-praktickej časti. Lukáš Kelemen obsadil 5. miesto a Rastislav Syč krásne 2. miesto.

Ďakujeme súťažiacim za vzornú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.