Majstrovstvá kraja v orientačnom behu

11. máj bol vyhlásený ako Svetový deň orientačného behu a pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov (aktuálny rekord z roku 2003 je 207 979 mladých bežcov zo Švajčiarska). Do tohto celosvetového projektu je zapojených až 1 751 miest z celého sveta. Na Slovensku sa budú počítať účastníci v 5 mestách – Bratislava, Nitra, Martin, Banská Bystrica a Košice.  
Do tejto aktivity sa zapojili aj naši žiaci účasťou na Majstrovstvách kraja v orientačnom behu základných a stredných škôl v Nitre. Najlepšie si viedlo družstvo dievčat, ktoré sa v zložení Karolína Kucserová (8.A), Nataly Dudásová (7.A), Lenka Kostolányová a Lujza Mináriková (5.A) umiestnilo na 4.mieste. Družstvo chlapcov v zostave Patrik Illés (7.A), Matej Petík (8.A), Boris Dragúň (8.A) a Matej Szabó (6.A) skončilo na 6.mieste. Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnila Karolína Kucserová, ktorá skončila na 7.mieste a Patrik Illéš na 9.mieste. Vo Free kategórii sa do súťaže zapojili aj Viktória Odstrčilová (5.A) a Lea Szőke (7.A). Všetkým pretekárom gratulujeme k dosiahnutým výkonom.

orient.beh 2016