Slávik Slovenska 2016

Dňa 5. mája 2016  sa  v Dome Matice slovenskej uskutočnil 26. ročník  súťaže Slávik Slovenska. V okresnom kole sa zúčastnilo 46 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Malí speváci museli zaspievať dve piesne – jednu povinnú zo spevníčka, druhú podľa vlastného výberu. 

Vo veľkej konkurencii spevákov sa najlepšie umiestnili nasledovní žiaci:

1.  kategória (1. – 3. ročník):

  1. miesto: Sabína Michlianová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  2. miesto:  Vivien Foldingová,  Hradná ul., Nové Zámky
  3. miesto:  Lenka Poláková,Základná škola Podhájska

2.  kategória (4. – 6. ročník):

  1. miesto:  Patrik Balogh, Základná škola, Mostná, Nové Zámky
  2. miesto:  Nina Hechtová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  3. miesto: Barbora Baloghová, Základná škola, Devínska, Nové Zámky

3. kategória: (7. – 9. ročník)

  1. miesto: Natália Kováčová, Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
  2. miesto:  Rebeka Haládiková, Základná škola, Semerovo
  3. miesto:  Kristína M. Rajňáková, Základná škola, Ul. G. Bethlena, N. Zámky

Našim dievčatám, ktoré sa dlhodobo venujú spevu a každoročne dosahujú skvelé úspechy čo najsrdečnejšie blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.  Poďakovanie patrí aj pani učiteľke – Mgr. Soni Móriczovej, ktorá dievčatá už roky pripravuje.

Album s fotografiami nájdete TU!