Vyhodnotenie jarného zberu papiera

Vážení rodičia, starí rodičia
a priatelia našej školy

V jarnom zbere papiera sme vyzbierali fantastických 67 374 kg, za čo Vám všetkým patrí nesmierna vďaka. Podobné množstvo sme nazbierali aj v jesennom zbere 🙂 .
Poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi a pánovi údržbárovi, ktorí sa postarali, aby zber prebehol nepretržite od rána až do večera a samozrejme aj našim žiakom, ktorí v popoludňajších hodinách pomáhali.

Tabuľka s vyhodnotením po triedach:

poradie1

Mimoriadne poďakovanie patrí tým, ktorí priniesli najviac papiera – ĎAKUJEME 🙂

poradie2